Kyrkslätts Idrottsförening KyIF r.f. | söndag, 25 augusti 2019

Kontaktuppgifter

kansli

 

c/o Navigator Partners
Klosterporten 2

02400 Kyrkslätt

tfn 040 7206912 / Ordförande
e-post info(at)kyif.fi

 

Inloggning

Styrelsen 2019

Ordförande: Charlotta Rosenlew
Medlemmar:  Michaela Dannbäck-Jansson (Gymnastik)
Yrjö Reenpää (Handboll)
Ville-Matti Santala (Ridning)
Lotta Dahlstedt